ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Databases >> e-Theses
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Theses)
 • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) ต้องใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Theses) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Theses)
  
 Thai Digital Collection (TDC) Go Next 1. Thai Digital Collection (TDC)
(ลิงก์สำรอง 1, ลิงก์สำรอง 2)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วิธีการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
  โดยเข้าใช้งานผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานร่วมกับ Username และ Password
  ลงทะเบียน สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) เพื่อมี Username และ Password สำหรับดาวน์โหลด Full Text จากฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ https://dcms.thailis.or.th/tdc/register_form.php

หากต้องการสืบค้นเฉพาะมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน) เข้าใช้งานที่ URL - https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php และเลือก มหาวิทยาลัย/สถาบัน ก่อนค้นหา

  
 ProQuest Dissertations and Theses Fulltext Go Next 2. ProQuest Dissertation & Theses Global
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และปริญญาโท ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน มากกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูล Open Access และสามารถเข้างานใช้ได้ฟรี จากอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่าย)

  
ติดต่อสอบถามได้ที่ :

Latest Update : 16 May 2024, 06:26 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636