ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> การสืบค้นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)
ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย บุคคลทั่วไปต้องสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิในการเข้าใช้งานฟรี สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดิมสืบค้นได้จาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (DCMS) ซึ่งให้ข้อมูลถึงปี พ.ศ. 2549 ส่วนข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) สำหรับการสืบค้นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ในแบบ Basic Search มีวิธีดังนี้

  • เข้าสู่เว็บไซต์ ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) (https://tdc.thailis.or.th/tdc/, ลิงก์สำรอง 1, ลิงก์สำรอง 2)

  • เลือกเมนู Basic Search ที่ด้านบน


  • เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Basic Search ให้เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็น "มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    จากนั้นเลือกชนิดเอกสาร เป็น "วิทยานิพนธ์/Thesis" จะเป็นการกำหนดให้สืบค้นเฉพาะวิทยานิพนธ์/Thesis ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • เลือกเขตข้อมูล เป็น "ชื่อเรื่อง" แล้วใส่คำที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง
    จากนั้นเลือก "ส่วนใดส่วนหนึ่ง" ในที่นี้ใส่คำว่า "เว็บไซต์" เพื่อให้สืบค้นชื่อเรื่องที่มีคำว่า "เว็บไซต์" อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง

  • ใช้เวลาสักครู่ ระบบจะแสดงผลการสืบค้นออกมาทางหน้าจอ

ข้อมูลโดย : (พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

Latest Update : 10 November 2023, 03:20 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636