ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Databases >> e-News
ฐานข้อมูลข่าว (e-News)
ฐานข้อมูลข่าว (e-News)
 
Newscenter X (NCX) Go Next 1. Newscenter X (NCX)
สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 20 ปี จากสำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ข่าวบริษัทจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารในประเทศ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษมากกว่า 20 ฉบับ ครอบคลุมทุกหมวดข่าว ได้แก่ ธุรกิจ ไอทีและสื่อสาร สินค้าอุปโภค/บริโภค เศรษฐกิจ การเมือง เกษตรกรรม/สินค้าโภคภัณฑ์ ท่องเที่ยว บันเทิงและกีฬา การศึกษา และอื่น ๆ รวมทั้งข่าวของหน่วยงาน ผู้บริหาร และหน่วยงานภายใต้สังกัด

รวบรวมข่าว บทความ โพสต์ ทวีต และกระทู้ จากสื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2,000 เว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์ Pantip, เฟซบุ๊กแฟนเพจ ไม่ต่ำกว่า 10,000 เพจ, ทวิตเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 1,000 บัญชี และยูทูป ไม่ต่ำกว่า 1,000 ช่อง โดยค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย 180 วัน และการแสดงผลลัพธ์จากการค้นหามีหัวข้อข่าว เนื้อหาของข่าวบางส่วน และลิงก์เชื่อมโยงไปที่ต้นทาง (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
  • เข้าใช้ด้วยอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ หากยังไม่มี e-Mail @rumail.ru.ac.th หรือ e-Mail @ru.ac.th สามารถลงทะเบียน Rumail ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/
ติดต่อสอบถามได้ที่ :

Latest Update : 09 October 2023, 10:49 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636