ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Databases >> Trial Databases
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)

ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
 
Gale Presents: National Geographic Virtual Library Go Next 1. Gale Presents: National Geographic Virtual Library (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567)
แหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วย National Geographic Magazine Archive, 1888-2020, National Geographic Magazine Archive, 2021-ปัจจุบัน, National Geographic: People, Animals, and the World และ National Geographic Kids นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2431 National Geographic Society ได้เติบโตขึ้นเป็นองค์กรที่มีความหมายเหมือนกันกับการสำรวจ การถ่ายภาพ แผนที่ และการคิดใหม่เกี่ยวกับโลกตามที่เรารู้จัก ตั้งแต่นิตยสาร National Geographic อันโด่งดังไปจนถึงนิตยสาร National Geographic Traveller และ National Geographic History ยอดนิยม

ช่องทางการเข้าใช้งาน
  • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
  • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
JSTOR's South East Asia Open Archives Go Next 2. JSTOR's South East Asia Open Archives (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567)
ฐานข้อมูลบทความวารสาร ที่ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Arts & Sciences, Business, Hebrew Journals, Ireland, Jewish Studies, Life Sciences, Lives of Literature, Security Studies, Sustainability Public Health ในลักษณะ ARCHIVE JOURNAL AND PRIMARY SOURCE COLLECTION (Online) รวบรวมวารสารวิชาการมากกว่า 2,800 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชามากกว่า 60 สาขาวิชา พร้อมด้วยแหล่งข้อมูลหลักหลายล้านแหล่งข้อมูล

ช่องทางการเข้าใช้งาน
  • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
  • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
ติดต่อสอบถามได้ที่ :

Latest Update : 09 February 2024, 03:05 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636