ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Databases >> e-Books
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
 
 2eBook Go Next 1. RU Library e-Book
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย หนังสือทั่วไปที่แบ่งเป็นหมวดหมู่หลากหลาย

วิธีการเข้าใช้งาน
 
 Business Expert Press (BEP) Go Next 2. Business Expert Press (BEP)
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาบริหาร จาก Business Expert Press

วิธีการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
 CU e-Library Go Next 3. CU e-Library
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยระบบ CU e-Library สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ และ Application บนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ รองรับ iOS และ Android (สก. บอกรับ)
จุดเด่นของ CU e-Library
 • รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ Chrome เวอร์ชั่น Edge เวอร์ชั่น 14.0.1 ขึ้นไป และ FireFox เวอร์ชั่น 85.0 ขึ้นไป
 • รองรับการอ่านในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ EPUB
 • สามารถทำคั่นหน้า (Bookmark) ที่ต้องการแล้วเลือกกลับมาอ่านหน้านั้นได้
 • ไฟล์ EPUB มีระบบอ่านออกเสียง เพื่อรองรับการเข้าถึงสำหรับกลุ่มผู้อ่านที่มีปัญหาด้านสายตา
 • อ่านแบบออฟไลน์ได้ เมื่อดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถอ่านได้โดยไม่มีอินเตอร์เน็ต
 • จดบันทึกข้อความ หรือไฮไลท์เอกสาร รองรับสำหรับอุปกรณ์ iOS 12 ขึ้นไป สามารถจดบันทึกข้อความ หรือโน้ตสำคัญ ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF ได้
 • เปลี่ยนธีมสีการอ่าน เพื่อเพิ่มอรรถรสในการอ่านมากยิ่งขึ้น
  • ระบบปฏิบัติการ IOS
   • ไฟล์ PDF รองรับธีมสีปกติ ซีเปีย สีกรมท่า และสีกลางคืน
   • ไฟล์ EPUB รองรับธีมสีปกติ ซีเปีย สีกรมท่า และสีกลางคืน
  • ระบบปฏิบัติการ Android
   • ไฟล์ PDF รองรับธีมสีปกติ และสีกลางคืน
   • ไฟล์ EPUB รองรับธีมสีปกติ ซีเปีย สีกรมท่า และสีกลางคืน
- ลงทะเบียน สมัครสมาชิกฐานข้อมูล CU e-Library ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ https://elibrary-rulibrary.cu-elibrary.com โดยใช้งานร่วมกับ e-Mail ที่ลงท้ายด้วย @rumail.ru.ac.th และ @ru.ac.th

วิธีการเข้าใช้งาน
• ลอคอินเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://elibrary-rulibrary.cu-elibrary.com
• เข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น
○ App Store: https://bit.ly/cu-elib-app-ios
○ Google Play Store: https://bit.ly/cu-elib-app-android

- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
 
eBook Nursing Collection Go Next 4. eBook Nursing Collection
รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่องจากสำนักชั้นนำ อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เพื่องานวิจัยสำหรับโรงพยาบาลสถาบันทางการแพทย์ และสถาบันทางการศึกษาที่มีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสหเวชศาสตร์ (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 68)

วิธีการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลในเครือ EBSCO
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
  โดยเข้าใช้งานผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 3 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วย Username และ Password กลาง
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)
  วิธีที่ 3 ลงทะเบียนด้วย e-Mail ตนเอง
  สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วย e-Mail ได้ โดยในครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หรือติดตั้ง Proxy Server) แล้วลงทะเบียน (Sign up) หลังจากนั้นจะสามารถใช้ e-Mail ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลในเครือ EBSCO ด้วยอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่ายได้

 
eBook Subscription University Press Go Next 5. eBook Subscription University Press
มี e-Book มากกว่า 35,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกกว่า 90 แห่ง ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์วรรณกรรมและมนุษยศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ โดยนำเสนอด้วยเอกสารการวิจัยระดับสูง และมี ebook จากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลก เช่น Oxford University Press, Princeton University Press, Cambridge University Press, MIT Press, University of California Press, McGill-Queen’s University Press (สก. ทดลองใช้ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

วิธีการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลในเครือ EBSCO
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
  โดยเข้าใช้งานผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 3 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วย Username และ Password กลาง
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)
  วิธีที่ 3 ลงทะเบียนด้วย e-Mail ตนเอง
  สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วย e-Mail ได้ โดยในครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หรือติดตั้ง Proxy Server) แล้วลงทะเบียน (Sign up) หลังจากนั้นจะสามารถใช้ e-Mail ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลในเครือ EBSCO ด้วยอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่ายได้

 
 EBSCO eBooks Go Next 6. EBSCO eBooks
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ (Full Text) แสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF

วิธีการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลในเครือ EBSCO
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
  โดยเข้าใช้งานผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 3 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วย Username และ Password กลาง
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)
  วิธีที่ 3 ลงทะเบียนด้วย e-Mail ตนเอง
  สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วย e-Mail ได้ โดยในครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หรือติดตั้ง Proxy Server) แล้วลงทะเบียน (Sign up) หลังจากนั้นจะสามารถใช้ e-Mail ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลในเครือ EBSCO ด้วยอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่ายได้
 
>Gale e-Book Go Next 7. Gale eBooks
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรายการหนังสือกว่า 3,000 ISBNs (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

- Power Search : https://link.gale.com/apps/GPS?u=thru
     ฐานข้อมูลสืบค้นระหว่าง Gale eBooks กับฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง GALE Academic OneFile Select
- Gale Page : https://www.galepages.com/thru
     รวมฐานข้อมูลในเครือ Gale ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกรับ

วิธีการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @rumail.ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Google)
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Microsoft)
  หากยังไม่มี e-Mail @rumail.ru.ac.th หรือ e-Mail @ru.ac.th สามารถลงทะเบียน Rumail ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
 
 Hart Publishing Ltd. Go Next 8. Hart Publishing Ltd.
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฎหมาย 98 ชื่อเรื่อง

วิธีการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
Hibrary Go Next 9. Hibrary
แอปพลิเคชัน ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) สำหรับห้องสมุดองค์กรรูปแบบใหม่ มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คุณภาพจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา รองรับการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS รวมถึงรองรับใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โดยการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)
จุดเด่นของ Hibrary แอปพลิเคชัน
 • รองรับไฟล์ PDF และ ePUB3
 • ลด/ขยายขนาดตัวอักษร และเลือก Font ให้เหมาะสมกับการอ่านได้ โดยยังคงความชัดเจนของตัวอักษร
 • Sync ข้อมูลการอ่านไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งาน
 • มีโหมดการอ่านมากถึง 4 รูปแบบ และปรับความสว่างหน้าจอได้ตามความต้องการ
 • ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการอ่าน เนื่องจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง และสามารถอ่านแบบออฟไลน์ได้
- ลงทะเบียน สมัครสมาชิกฐานข้อมูล Hibrary ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ https://elibrary-rul.hibrary.me โดยใช้งานร่วมกับ e-Mail ที่ลงท้ายด้วย @rumail.ru.ac.th และ @ru.ac.th
วิธีการเข้าใช้งาน
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
 
 IG Library Go Next 10. IG Library
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฎหมาย

วิธีการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
 ProQuest Ebook Central Go Next 11. ProQuest Ebook Central
หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ (Full Text) แสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF

วิธีการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
SE-ED e-Library Go Next 12. SE-ED E-Library
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ SE-ED จับมือร่วมกับสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศ ให้สามารถเข้าถึง e-Book ลิขสิทธิ์ได้อย่างง่ายดาย โดยข้อมูลการยืม e-Book จะถูกจัดเก็บบน Cloud Server ที่มีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้ว่าจะไม่สูญหาย ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ แท็ปเลต หรือมือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกสบายในการอ่านและจัดการหนังสือบนชั้นส่วนตัวของคุณได้อย่างง่ายดาย (สก. บอกรับ)

- ลงทะเบียน สมัครสมาชิกฐานข้อมูล SE-ED E-Library
เพื่อมีชื่อผู้ใช้งานเป็นของตนเอง สำหรับใช้บริการ e-Book ในฐานข้อมูล SE-ED E-Library

คำชี้แจง
1. ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิเข้าใช้งาน จะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกฐานข้อมูลนี้ ภายใน 2 วันทำการ และเข้าใช้งานได้ทันที
2. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย..
• ชื่อผู้ใช้ (Username) ที่เป็น e-Mail @rumail.ru.ac.th หรือ @ru.ac.th ตามที่ได้รับสิทธิเข้าใช้งาน
• รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับทางอีเมล (โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง เมื่อเข้าใช้งานในครั้งแรก)
3. ยืม e-Book ได้เล่มละ 3 วัน และยืมได้สูงสุด 3 เล่ม

วิธีการเข้าใช้งาน
• ลอคอินเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ https://se-ed.belibcloud.com
• เข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น
○ App Store: https://bit.ly/seed-elib-app-ios
○ Google Play Store: https://bit.ly/seed-elib-app-android

- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
 
 Sellier Go Next 13. Sellier European Law Publishers
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฏหมาย 15 ชื่อเรื่อง

วิธีการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
 SpringerLink e-Book Go Next 14. Springer e-Book
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสาขาวิชาชีววิทยา, แพทย์, เคมี, คอมพิวเตอร์, วิศวไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้เนื้อหาเต็ม (Full Text) ตามเอกสารต้นฉบับ (Open Access)

- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Springer e-Book
 
 Taylor & Francis Go Next 15. Taylor & Francis (CRCnetBASE)
ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาบริหารการจัดการ และสาขารัฐศาสตร์, สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 5,000 รายชื่อ ระหว่างปี 1992- มี.ค. 2009 ทั้งหมด 36 Subject Collections

วิธีการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
 2ebook Digital Library Go Next 16. 2ebook Digital Library
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย จาก 2ebook Digital Library

วิธีการเข้าใช้งาน
รหัสสมาชิกสำหรับทดลองใช้งาน
Username: rutest
Password: password

- คู่มือการใช้งาน 2ebook Digital Library [ คลิก ]
รายชื่อ e-Book ประเภท OPEN ACCESS จากสำนักพิมพ์ Cambridge University
อ่านตัวเล่มฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผ่านอินเทอร์เน็ต (ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อฯ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565)
ติดต่อสอบถามได้ที่ :

Latest Update : 16 May 2024, 06:26 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636