ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> เวลาเปิด-ปิดให้บริการ
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ

วันที่ 1-29 ก.พ. 2567 มีการเปิด-ปิด การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตามประกาศดังนี้ (คลิกอ่านประกาศ..)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) : เดือน ก.พ. 2567
วัน
พื้นที่บริการ
เวลาเปิด-ปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1
08.30 - 18.00 น. (เฉพาะวันที่ 1-12)
08.30 - 19.00 น. (เฉพาะวันที่ 13-29)
อาคาร 1
08.30 - 18.30 น. (เฉพาะวันที่ 1-12)
08.30 - 19.30 น. (เฉพาะวันที่ 13-29)
อาคาร 2
08.30 - 18.30 น.
อาคาร 3 ชั้น 1 - 3
08.30 - 18.30 น.
อาคาร 3 ชั้น 4
08.30 - 16.30 น.
ยกเว้น วันที่ 23 และ 26
ปิดบริการ
วันเสาร์ - อาทิตย์
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1
08.30 - 16.00 น.
อาคาร 1
08.30 - 16.30 น.
อาคาร 2
08.30 - 16.30 น.
อาคาร 3 ชั้น 1 - 3
08.30 - 16.30 น.
อาคาร 3 ชั้น 4
ปิดบริการ
ยกเว้น วันที่ 4, 11, 24 และ 25
ปิดบริการ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา : เดือน ก.พ. 2567
วัน
เวลาเปิด-ปิดให้บริการ
เวลาเปิด-ปิด ส่วนบริการยืม-คืน
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 - 18.30 น.
08.30 - 18.00 น.
ยกเว้น วันที่ 23 และ 26
ปิดบริการ
วันเสาร์-อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
08.30 - 16.00 น.
ยกเว้น วันที่ 4, 11, 24 และ 25
ปิดบริการ

ติดตาม ประกาศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ ได้ที่
  1. หน้าแรกเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
  2. Forum หมวดข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ::
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

Latest Update : 01 February 2024, 03:07 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636