ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
About us
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001

 • View สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง in a larger map

  Latest Update : 16 January 2023, 01:42 PM

  Version : ปีการศึกษา 2558

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636