> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
    .... นับเนื่องจากอดีต 
    .... แผ่นดินพ่อขุนรามฯ 
    .... ธรรมเนียมประเพณี 
    .... เจริญรุ่งเรือง 
    .... ประติมากรรม 
    .... จิตรกรรม 
    .... พิพิธภัณฑสถานฯ 
    .... พระบรมราชานุสาวรีย์ 
    .... พระบรมรูป 
    .... อุทยานแห่งชาติรามฯ 
    .... วันพ่อขุนรามฯ 
    .... มรดกโลก 
    .... มรดกความทรงจำโลก 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมเจริญรุ่งเรือง

...กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฎฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม มีปู่ครู....... มีเถร มีมหาเถร 


ภาพถอดตัวอักษรบางส่วน จากหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านที่ ๒

           ความสงบสุข ร่มเย็น ของประชาชน ทำให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงาม ศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านประติมากรรม จิตรกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ทิ้งร่องรอยไว้เป็นจำนวนมากให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ในศิลปะบางสาขามีการสืบทอดต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

ศิลปะในด้านสถาปัตยกรรม

           งานสถาปัตยกรรมสุโขทัย เราจะพบร่องรอยที่แสดงออกมาให้เห็นอยู่ในรูปแบบของการผสมผสานงานสถาปัตยกรรม เพื่ออุทิศให้กับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก ซึ่งจะสังเกตได้จากโบราณสถานต่างๆ พระสถูปเจดีย์ พระปรางค์ โบสถ์ วิหาร เป็นต้น 

 
ภาพสถาปัตยกรรม พระเจดีย์วัดช้างล้อม


ภาพโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ภาพสถาปัตยกรรม วัดเจดีย์เจ็ดแถว

ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง