> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
    .... นับเนื่องจากอดีต 
    .... แผ่นดินพ่อขุนรามฯ 
    .... ธรรมเนียมประเพณี 
    .... เจริญรุ่งเรือง 
    .... ประติมากรรม 
    .... จิตรกรรม 
    .... พิพิธภัณฑสถานฯ 
    .... พระบรมราชานุสาวรีย์ 
    .... พระบรมรูป 
    .... อุทยานแห่งชาติรามฯ 
    .... วันพ่อขุนรามฯ 
    .... มรดกโลก 
    .... มรดกความทรงจำโลก 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี

... คนในเมืองสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักอวยทาน พ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า ท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผู้หญิง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษา กรานกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ยมีพนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนนอน บริพารกฐินอวยทานแล่ปีแล้ญิบล้าน  ไปสวดญัตติกฐินถึงอรัญญิกพู้น  เมื่อจักเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อรัญญิกพู้นเท้าหัวลาน  ดํบงคํกลอย ด้วยเสียงพาทย์ เสียงพิณ เสียงเลื่อนเสียงขับ  ใครจักมักเล่น เล่น  ใครจักมักหัว หัว  ใครจักมักเลื่อน เลื่อน  เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เทียรย่อมคนเสียดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก... 


ภาพถอดตัวอักษรบางส่วน จากหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านที่ ๒

          จากศิลาจารึกทำให้เราทราบได้ว่าบ้านเมืองในยุคสุโขทัยนั้นมั่งคั่ง และมีความสงบสุข เนื่องจากมีการสร้างวัดวาอารามขึ้นมาก ประชาชนชอบทำบุญทำทาน รักษาศีล ยิ่งเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วจะมีการรักษาศีล ฟังธรรมกันทุกคน  หลังจากออกพรรษามีประเพณีกรานกฐิน มีการละเล่นรื่นเริงเป็นที่สนุกสนาน มีประเพณีเผาเทียนเล่นไฟที่งดงามยิ่ง  


ภาพแสดงงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน
 


ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง