อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ วันที่ 13-15 ต.ค. 61 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันหยุดชดเชยฯ ปิดบริการ วันที่ 13-15 ต.ค. 61 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ และวันหยุดชดเชยฯ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาฯ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม INNOPAC Millenniumฯ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาฯ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาระบบยืม-คืนอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFIDฯ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาฯ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ กฎหมายสามมิติ จำนวน 1 ฐาน ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ กฎหมายสามมิติ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ จำนวน 2 ฐาน ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ จำนวน 2 ฐาน >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูล Emerald 6 สาขาวิชา จำนวน 1 ระบบ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูล Emeraldฯ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ Thomson Reuters Westlawฯ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าฐานข้อมูลฯ Thomsonฯ >> ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1, 2 และ 3 สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ >> เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) >> รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2561) รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2561) >> ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจ ใช้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Service) ฟรี ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจ ใช้บริการค้นคว้าพิเศษฯ (Ph.D. Service) ฟรี >> หนังสือใกล้ครบกำหนดคืน ยืมต่อได้ 1 ครั้ง ที่เคาน์เตอร์บริการ หรือยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่ - https://bit.ly/rulibrary-renew หนังสือใกล้ครบกำหนดคืน ยืมต่อได้ 1 ครั้ง ที่เคาน์เตอร์บริการ หรือผ่านระบบออนไลน์ >>
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ชื่อเรื่อง: วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์

สื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชานิติศาสตร์ ..
สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 2
ดูแลสุขภาพดวงตาง่ายๆ ด้วยโยคะสายตา

เทคนิคเพื่อบริหารดวงตาให้มีสุขภาพดีนั้นมีหลากหลาย โยคะมีการบริหารดวงตา โดยต้องถอดแว่นหรือคอนแทคเลนส์ออกก่อน แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 12 October 2018, 07:22 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636