อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ภาพปกหนังสือ เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
ภาพปกหนังสือ คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา
ภาพปกหนังสือ ด้วยกฎหมายและอุดมการณ์
ภาพปกหนังสือ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ภาพปกหนังสือ หาวห่าว Marketing การตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องร้องโอ้โห!
ภาพปกหนังสือบันทึกมอเตอร์ไซค์ : หมายเหตุหลังการตระเวนละตินอเมริกา
ภาพปกหนังสือ วารสารสนเทศโลกาภิวัตน์
ภาพปกหนังสือ Cooking bible : Bakery
ภาพปกหนังสือ ความลับของเศษเหรียญ ใช้เงินก้อนเล็กดึงดูดเงินก้อนโต
ภาพปกหนังสือ มายาตลาดหุ้น
ภาพปกหนังสือ คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
ภาพปกหนังสือ หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก
ภาพปกหนังสือ ลุยยุโรป เรียน…ทำงาน…ท่องเที่ยว ชื่อเรื่อง: ลุยยุโรป เรียน…ทำงาน…ท่องเที่ยว

รวบรวมการแนะนํา/แนะแนว ไปเรียน ทํางาน หรือท่องเที่ยวทวีปยุโรป พร้อมเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้จริง

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
เหตุใดเมื่อมดย้ายที่อยู่ ฝนก็จะตกในเวลาต่อมา

เมื่อฝนใกล้จะตก ความชื้นในอากาศจะเพิ่มมากขึ้น ความชื้น ในพื้นดินจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้รังมดเกิดความชื้นแฉะ
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244
Vote for this site

Latest Update : 25 August 2016, 11:21 AM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636